Een werkkruk op wielen

werkkruk op wielen

Er zijn verschillende stoelen en krukken voor mensen die dagenlang werken, op een kantoor zou je dan ook voornamelijk bureaustoelen vinden. Dit is echter niet het geval wanneer je kijkt naar wat er staat achter een balie of plekken waar mensen dagenlang moeten staan, in dit soort plekken wordt voornamelijk gebruik gemaakt van een werkkruk op wielen. Het grootste verschil aan een stoel en een kruk is de houding die je aanneemt, een kruk is anders gepositioneerd, hierdoor zit je rechter en vaak ook hoger dan op een bureau stoel. Je zou dan ook merken dat je op een werkkruk haast niet kunt leunen en een beetje achterover kunt zitten. Dit is gedaan zodat je een actieve houding neemt, er is namelijk gebleken dat wanneer jij een actievere houding neemt dit ook een positieve invloed heeft op de geleverde prestaties. 

werkkruk op wielen

Waarvoor een kruk 

Natuurlijk zou je een werkkruk op wielen overal kunnen gebruiken, toch gaat er in sommige gevallen wel een voorkeur naar een traditionele stoel in plaats van een werkkruk. Een werkkruk is uiterst geschikt voor plekken waar je vaak moet staan maar wel af en toe wilt zitten voor bepaalde zaken, hierdoor worden dit soort krukken dan ook vaak gebruikt achter balies of andere plekken waar de medewerkers vaak moeten staan.